Jasełka

Dnia 20. 12. 2017 r. odbyły się w naszej szkole tradycyjne jasełka. Brała w nich udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni rodzice i dziadkowie. Mogliśmy podziwiać zaangażowanie i entuzjazm występujących dzieci z klas I i II. Były kolędy, pląsy, barwne stroje i wierszowane dialogi. A wszystko to wprowadziło w nas w świąteczny nastrój.

Życzenia

W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi,

niech Wam się jak najlepiej w życiu powodzi,

zaś w Nowym Roku o każdej godzinie,

niechaj nic co dobre Was w życiu nie minie!

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najlepsze życzenia składają

Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie Szkoły.

 


Sukcesy naszych uczniów w Biegu Niepodległości

Uczniowie naszej szkoły, podobnie jak w poprzednich latach, wzięli udział w Biegu Niepodległości w Górze.

W tym roku I miejsce w powiecie zdobył zdobył Jakub Pawlak z klasy 6, a II miejsce zajał Bartłomiej Lorenc - uczeń klasy 3. 

Serdeczne gratulacje dla Kuby i Bartka, ich rodziców oraz pań nauczycielek - Joanny Zimolag i Urszuli Góralczyk.

Podziękowania dla wszystkich uczniów i uczennic repezentujacych szkołę, w tym ważnym wydarzeniu organizowanym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

 Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na 123 lata utraciła niepodległość. Zaborcy - trzy mocarstwa: Austria, Prusy, Rosja - podzielili między siebie polską ziemię, a Polakom chcieli narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. Nasz naród nie poddawał się. Każde pokolenie stawało w obronie tych najważniejszych wartości. Walczyło też w wielkich powstaniach narodowych. Kończyły się one jednak klęską.

Gdy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, Komendant Józef Piłsudski stworzył Legiony Polskie - oddziały polskiego wojska, które przyczyniły się do odzyskania wolności naszej Ojczyzny. Ten długo oczekiwany dzień nastąpił 11 listopada 1918 roku. Czcimy go dziś jako Narodowe Święto Niepodległości.

Z tej okazji uczniowie klasy VI przygotowali montaż słowno - muzyczny, który zaprezentowali podczas apelu w dniu 09 listopada.

Uczniowie z uwagą obejrzeli przedstawienie o utracie niepodległości w wyniku 3 rozbiorów i o jej odzyskaniu po 123 latach.

Dzień Edukacji Narodowej

w piątek - 13 października pani Dyrektor i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy 2 i 3 podziękowali nauczycielom słowami piosenek i wierszy za przekazywana wiedzę, wychowanie i opiekę.

Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich pracowników szkoły i emerytów słodki poczęstunek.