II miejsce w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym

Gratulacje dla Kacpra Polewajczyka, ucznia klasy 5, który zajął II miejsce w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym oraz dla pani mgr Ewy Borysewicz - nauczycielki przyrody.

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

 

Projekt  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej

w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Marii Kownackiej  w  Płoskach

 

„PROGRAMOWANIE JEST ŁATWE I CIEKAWE – DZIECI UCZĄ RODZICÓW”

 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach od kilku lat realizowane są na zajęciach komputerowych treści z zakresu programowania, szkoła uczestniczy także w pilotażowym programie Ministerstwa Edukacji Narodowej  PROGR4MOWANIA.     Ze względu na niski budżet małej wiejskiej szkoły brak jest możliwości zakupu pomocy takich jak tablety i roboty. Posiadane wyposażenie w postaci pracowni komputerowej i tablicy interaktywnej umożliwia wykorzystanie na lekcjach  programu Scratch.  Wzbudziło to duże zainteresowanie uczniów, którzy wykazują się pomysłowością przy tworzeniu animacji oraz logicznym myśleniem i zaangażowaniem przy programowaniu prostych gier.

Udział w projekcie Dzień Nowych Technologii w Edukacji przyczyni się do realizacji następujących celów:

- popularyzacja programowania wśród uczniów i rodziców,

- umożliwienie uczniom prezentacji własnych umiejętności,

- podniesienie samooceny wśród dzieci,

- kształtowanie umiejętności logicznego i precyzyjnego wypowiadania się,

- zacieśnienie więzi rodzinnych, poprawa komunikacji między dziećmi i dorosłymi,

- promocja szkoły w środowisku,

Plan działań

1.      Warsztaty dla rodziców i uczniów klas 6 z zakresu kodowania  w programieScratch (czas - około 90 minut).

Przebieg:

a)      Wstęp nauczyciela na temat programu Scratch oraz jego wykorzystania na zajęciach komputerowych i informatyce.

b)      Omówienie przez uczniów znaczenia i zastosowania poszczególnych grup poleceń oraz instrukcji warunkowych i iteracyjnych - pokaz praktyczny na tablicy multimedialnej, wykonanie ćwiczeń i zadań przez rodziców,

c)      Praca grupowa przy stanowiskach komputerowych  (dziecko i rodzic) – wykonanie animacji według własnego pomysłu oraz stworzenie pierwszej gry typu: quiz wiedzy – temat dowolny, mistrz dodawania, odejmowania, mnożenia itp.

2.      Udostępnienie w pracowni komputerowej gier i animacji stworzonych na lekcjach przez uczniów oraz na warsztatach rodzinnych ( czas – około 45 minut).

3.      Podsumowanie projektu i podziękowanie za udział.

Jasełka

Dnia 20. 12. 2017 r. odbyły się w naszej szkole tradycyjne jasełka. Brała w nich udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni rodzice i dziadkowie. Mogliśmy podziwiać zaangażowanie i entuzjazm występujących dzieci z klas I i II. Były kolędy, pląsy, barwne stroje i wierszowane dialogi. A wszystko to wprowadziło w nas w świąteczny nastrój.

VIII Powiatowy Turniej Bankowy w Górze Śląskiej

Nasza szkoła zajęła I miejsce w VIII Powiatowym Turnieju Bankowym zorganizowanym w dniu 14.12.2017r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Górze. 9 drużyn składających się z Trzecioklasistów borykało się z różnorodnymi zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę ekonomiczną. Naszą szkołę reprezentowali: Amelia, Julia i Bartłomiej :)

 

Życzenia

W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi,

niech Wam się jak najlepiej w życiu powodzi,

zaś w Nowym Roku o każdej godzinie,

niechaj nic co dobre Was w życiu nie minie!

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najlepsze życzenia składają

Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie Szkoły.