IX edycja Programu Edukacyjnego pt. "Trzymaj Formę!"

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła właczyła sie w realizację IX edycji Programu Edukacyjnego pt."Trzymaj Formę". 

Hasło tej edycji:

"RODZINO, TRZYMAJ FORMĘ!"

Celem głównym tego programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualna i wolny wybór jednostki.

W ramach programu będziemy:

- pogłębiać wiedzę o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka;

- kształtować postawy i zachowania zwiazane z prawidłowym żywieniem;

- dostarczać wiedzę o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętne korzystanie z nich.