1 % podatku

Za pozyskana kwotę w ramach przekazania 1% podatku na rzecz szkoły przeprowadzonej we współpracy z Fundacja Młodzi - Młodym zakupiliśmy stroje sportowe dla naszych uczniów.

Wszystkim darczyńcom raz jeszcze serdecznie dziękujemy!