Reforma oświaty

Na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl     dostępne  są informacje  Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat planowej reformy oświaty.