Trzymaj Formę!

  • Drukuj

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę”. Organizatorami programu są: Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Cele programu to:  pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka, kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną oraz dostarczenie uczniom wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.