SKO

Dziś oszczędzam w SKO

 

Jutro w PKO

 

 

Znajdziesz nas  również pod  adresem,  poblogujmy razem.

 

  

 

 

 

1.  Konto dla ucznia

a.  otwierane jest przez opiekuna SKO na podstawie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego o przystąpieniu dziecka do SKO.

b.  umożliwia gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku od 6 do 13 lat będących członkami SKO oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO BP i udostępnionych dla SKO „Konto dla ucznia”.

2.  Dziecko będące członkiem SKO po otwarciu rachunku otrzymuje numer klienta i Kartę bankową.

3.  Dziecko będące członkiem SKO

a.  każdorazowo kwituje wpłaty i wypłaty własnoręcznym podpisem w dokumentacji Opiekuna;

b.  niezwłocznie informuje Opiekuna o utracie lub zniszczeniu Karty;

c.   występuje z SKO na podstawie oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego o wystąpieniu z SKO oraz zgłoszenia rezygnacji Opiekunowi SKO, zwrotu Karty i Książeczki;

d.  ma możliwość do ponownego przystąpienia do SKO.

4.   

a.  Oszczędności można wpłacać u opiekuna SKO lub drogą internetową, przelewem.

b.  Można wybrać tylko jedną opcję wpłat u opiekuna lub przelewem.

c.   Opiekun SKO przyjmuje wpłaty w piątki,

 

5.  Kwota jednorazowej wpłaty i wypłaty wynosi od 1 zł(grosiki zostawiamy w skarbonce, po wymienieniu na złotówki wpłacamy w SKO).

6.  Przy zgłoszeniu chęci wypłaty większej niż 10 zł członek SKO z klas 0-3 musi przedstawić Opiekunowi pisemną zgodę rodziców na dokonanie tej operacji w klasach 4-6 nie jest potrzebna zgoda. Oszczędności wypłaca opiekun SKO w maju.

7.  Klasowy konkurs SKO:

a.  dwie kategorie klasy 0- 3 oraz klasy 4-6

b.  wygrywają klasy, które zgromadzą najwięcej środków w przeliczeniu na jednego ucznia.

c.   dwie zwycięskie klasy otrzymają upominki SKO - PKO

8.  Szkolny konkurs SKO:

Na koniec roku szkolnego zostaną wyłonieni aktywnie oszczędzający, którzy zgromadzą największą ilość środków. Nagrodzone zostaną 3 miejsca z całej szkoły.

 

Opiekun SKO mgr Joanna Smolan