Historia szkoły

 

 

„HISTORIA TO TYLKO LEGENDA, CO DO KTÓREJ WSZYSCY SIĘ POGODZILI.”

 

10.09.1945r.

Założenie Szkoły Podstawowej w Płoskach przez Józefę Minasowicz. Do szkoły uczęszczają dzieci kl. I-V a starsze dojeżdżają do Wąsosza. Przez siedem lat odbywa się nauka w budynku znajdującym się we wsi Płoski.

1952r.

Przeniesienie szkoły do wyremontowanego pałacyku magnackiego w Kobylnikach.

1967r.

Szkoła o siedmiu nauczycielach z najwyższą kl. VIII. Remont Kapitalny budynku. Założenie centralnego ogrzewania. Remont zmienił całkowicie wygląd szkoły. Przez 12 miesięcy zajęcia odbywały się w wiejskie świetlicy i w prywatnych domach.

1974/75r.

Szkoła ośmioklasowa zbiorcza z dwoma punktami filialnymi w Drozdowicach M. i w Lubielu.

1988r.

Punkt filialny w Drozdowicach M. przekształcono w samodzielną szkołę o obniżonym stopniu organizacyjnym kl. I-III i Oddział Przedszkolny kl. IV przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Płoskach. Po czterech latach ponownie szkoła w Drozdowicach była punktem filialnym.

1997r.

Remont kapitalny budynku. Założenie gazowego ogrzewania. Dobudowa nowego skrzydła. Likwidacja punktów filialnych w Lubielu i w Drozdowicach. Powstaje Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Płoskach.

2002/2003 r.

 

5 czerwca 2003 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Odbyło się to dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów. Ten dzień przeszedł do historii i pokazał nam wszystkim, że wspólne marzenia i działania mogą się spełnić, gdy głęboko wierzymy i potrafimy razem współpracować.