Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY

„NAJPIĘKNIEJSZY WIOSENNY KWIAT”

I.                   Organizator

Punkt Przedszkolny przy PSP im. M. Kownackiej w Płoskach

 

II.                Cele konkursu

- Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną.

- Rozbudzanie kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym.

- Integracja środowisk przedszkolnych.

- Doskonalenie umiejętności wyrażania się przez sztukę.

     III.  Warunki uczestnictwa

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat i oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 letnie i dzieci 5-6 letnie. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy dowolną techniką i w dowolnym formacie. Praca powinna być wykonana przez dziecko samodzielnie. Każda praca powinna zawierać kartę informacyjną:

Imię i nazwisko dziecka, wiek, adres placówki

 

Oceny nadesłanych prac dokona specjalnie powołana komisja.

Termin nadesłanych prac upływa 11.04.2014r.

Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, natomiast autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Termin rozwiązania konkursu do 18.04.2014r. uczestnicy o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie lub droga e-mial, wyniki zostaną również opublikowane na stronie szkoły.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

Dodatkowych informacji udziela organizatorka konkursu Barbara Kopeć-Figas pod                     nr telefonu 601632381.

Prace należy dostarczyć na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej, Płoski 4.

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób.