Nauczyciele

 

 

 

KADRA NAUCZYCIELSKA
 
DYREKTOR  - mgr Joanna Morawska

Punkt przedszkolny – mgr Barbara Kopeć - Figas
Oddział zerowy - mgr Ewelina Garboś

Edukacja wczesnoszkolna - mgr Urszula Góralczyk

Edukacja wczesnoszkolna - mgr Kazimiera Ślusarek

Edukacja wczesnoszkolna - mgr Elżbieta Klisowska

Język polski - dr Patrycja Garboś

Historia - mgr Monika Owsianik

Język angielski - mgr Marta Sobczyńska

Matematyka - mgr Grażyna Konopka – Dworniczak
Matematyka - mgr Joanna Morawska

Przyroda - mgr Lucyna Zaremba

Zajęcia komputerowe - mgr Joanna Morawska

Zajęcia techniczne - 
mgr Grażyna Owczarek
 Plastyka - mgr Grażyna Owczarek

Muzyka - mgr Andrzej Kowal

Religia - mgr Joanna Wielogórska

Wychowanie fizyczne - mgr Joanna Zimoląg

WDŻ - mgr Elżbieta Klisowska
 
ADMINISTRACJA
 
Księgowość - Małgorzata Dec
Sekretariat - Krystyna Zakrawacz
Starsza woźna - Helena Gruszczyńska
Woźna - Justyna Arciszewska
Konserwator i palacz C.O. - Józef Szulik