1% podatku na rzecz szkoły

 

 

W ramach akcji przekazywania

1% podatku na rzecz szkoły

przeprowadzonej we współpracy

z Fundacją Studencką Młodzi – Młodym

pozyskaliśmy kwotę 532,88 zł, która zostanie

przekazana na konto Rady Rodziców z przeznaczeniem na zakup gier i pomocy dydaktycznych dla dzieci.

 

 

W imieniu Grona Pedagogicznego i Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom za przekazane środki oraz proszę o pamięć w przyszłym roku.

 

Dyrektor – Joanna Morawska