Dzień Praw Dziecka - 20 listopada

 

20 listopada

 Międzynarodowy

Dzień  Praw  Dziecka

 

 

„Kiedy śmieje się dziecko,

 śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

 

 

Dzieci w naszym kraju są przyzwyczajone, żeby świętować 1 czerwca.

Tymczasem 20 listopada też mają ku temu okazję,   gdyż w tym dniu obchodzony jest Światowy  Dzień Praw Dziecka.

Przypada on w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka    w 1989 r.

 

Prawa dziecka


Dziecko ma prawo do:

- wychowywania się w rodzinie,

- adopcji,

- oświaty i nauki,

-  kultury, wypoczynku i rozrywki,

- ochrony zdrowia i opieki medycznej,

-   do nietykalności osobistej,

-  wszechstronnego rozwoju osobowości,

swobody wyznania i światopoglądu,

-  dostępu do informacji,

- ochrony przed wyzyskiem i poniżającym   traktowaniem

- prywatności,

-  równości.

Prawa socjalne dziecka:

v  prawo do zabezpieczenia socjalnego,

v  prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,

v  prawo do odpowiedniego standardu życia,

v  prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i

zabawy.

 W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa  dziecka są:

- Konstytucja RP,

-   Konwencja o Prawach Dziecka,

- Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie”

Paulo Coelho