Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH

NA ROK SZKOLNY 2013\2014

Termin

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

 

 

 

W
R
Z
E
S
I
E
Ń

 

 

Wybory

 do Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

Dzień Żaka

 

Ogłoszenie Akcji „Zbierania nakrętek”

 

- zebranie uczniów klas IV, V, VI, zachęcanie do udziału w wyborach,

- prowadzenie kampanii wyborczej do wyborów,

- przeprowadzenie głosowania tajnego wszystkich klas wyłonienie Rady Samorządu Uczniowskiego,

- zaopatrzenie sklepik w towar

 

 

- wykonanie plakatu, podani komunikatu na apelu,

 

 

P
A
Ż
D
Z
I
E
R
N
I
K

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Ślubowanie Klasy I

 

- uroczysty apel, gazetka okolicznościowa,

 

- ustalenie zadań do pracy w poszczególnych miesiącach,

- ustalenie zadań, uroczystości dla poszczególnych klas,

- opieka nad gazetką SU,

                                                                                 - uroczysty apel, gazetka okolicznościowa,

 

 

 

 

L
I
S
T
O
P
A
D

 

Wszystkich Świętych

 

 

 

Udział w akcji „Szkoło Pomóż i Ty”

 

 

 

 

 

Święto Niepodległości

 

 

 Dyskoteka Andrzejkowa

 

- gazetka, kwiaty i znicz przy patronce,

- akcja w klasach ”Pamiętamy, czcimy”

- reklama akcji,

- wyznaczenie osób przez pedagoga szkolnego do rozprowadzenia cegiełek, komisyjne liczenie pieniędzy i odprowadzenie na konto fundacji,

 

- uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości: Zespół Wąsoszanki, Kombatanci,

- udział Pocztu Sztandarowego w uroczystej mszy w Wąsoszu i złożenie kwiatów pod Obeliskiem,

- dyskoteka, dekoracje ,sprzedaż pączków

 

 

 

 

G
R
U
D
Z
I
E
Ń

 

Mikołajki w klasach

 

 

Boże Narodzenie

 

- gazetki okolicznościowe,

 

- gazetka, spotkanie wigilijne przy opłatku,

- Jasełka, spotkanie przy Choince, wspólne kolędowanie,

- przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły,

- udział dzieci w kiermaszu świątecznym,

 

 

S
T
Y
C
Z
E
Ń

 

Akcja WOŚP

 

Dzień Babci i Dziadka

Bal karnawałowy

 

 

Podsumowanie I-go półrocza

 

- plakaty,

- udział w akcji zorganizowanej przez Komitet Mig Wąsosz,

- dekoracja holu,

- apel, występy dzieci, poczęstunek,

 

- wykonanie diagramu prezentującego najlepszych uczniów w szkole,

- podsumowanie pracy SU,

 

 

 

L
U
T
Y

 

 

Walentynki

 

 

- wystrój korytarza głównego,

- Poczta walentynkowa dla wszystkich klas,

 

 

M
A
R
Z
E
C

 

Dzień Kobiet

 

 

 

21 marzec- Pierwszy Dzień Wiosny

 

- apel i życzenia dla wszystkich Pań, skromny upominek,

 

- gazetka okolicznościowa,

-  przekazanie władzy w ręce klasy VI,

 

- korowód z  Marzanną,

 

 

 

K
W
I
E
C
I
E
Ń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A
J

            

Dzień Patrona

 

 

WIELKANOC- Tradycje Świąteczne

 

 

 

 

 

Święto Ziemi

 

                        

 

Święto Konstytucji 3-go Maja

 

Dzień Matki i Ojca

 

  

Bliżej Gimnazjum

 

-  apel, gazetka,

  

- gazetka okolicznościowa,

- Życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,

- wystawy świąteczne,

- kiermasz świąteczny,

- gazetki w klasach,

- Ekologiczny plakat- Konkurs,

- Promocja zdrowego odżywiania się przy udziale klas i higienistki szkolnej,

 

 

- apel,

- gazetka okolicznościowa,

- apel,

- występy dzieci,

- poczęstunek, upominki dla mam i ojców,

- wyjazd uczniów klasy VI do Gimnazjum w Wąsoszu,

 

 

C
Z
E
R
W
I
E
C

 

 

 

 

 

Dzień Dziecka

 

 

 

 

Podsumowanie pracy samorządu

wybór nowego przewodniczącego 

 

Pożegnanie klasy VI

 

- gazetka okolicznościowa,

- życzenia dla Uczniów szkoły,

- upominki, niespodzianki, różne atrakcje,

 

- opracowanie sprawozdania z pracy samorządu,

- przyznanie nagród- punktów dodatnich,

- wybory przewodniczącego,

- uroczysty apel,

- upominki

 

 

Propozycje stałe:

-  spotkania SU raz w miesiącu

-  udział w akcjach charytatywnych

- prowadzenie sklepiku szkolnego

- współpraca i opieka nad pocztem sztandarowym szkoły