"Pasowanie na ucznia"

Ślubowanie pierwszoklasistów

W czwartek 15 listopada 2018 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.                                                  

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani dyrektor  symbolicznym ołówkiem. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach.                                                Ta doniosła ceremonia odbyła się w obecności przedszkolaków, uczniów oraz rodziców.           

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i  upominki. Nie zabrakło też upominków od przedszkolaków  oraz koleżanek i  kolegów z klasy II i III. Były też pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstunek w klasie.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.                                                                                       

 

Bieg Niepodległości

 

XXV Bieg Niepodległości w Górze

 

10 listopada uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Płoskach wzięli udział w XXV Biegu Niepodległości  w Górze. Ten dzień był wyjątkowy, gdyż uczestnicy w tym roku brali udział w biegu z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Pogoda bardzo sprzyjała uczestnikom biegu, ponieważ było ciepło  i słonecznie. Wszyscy tego dnia spędzili czas miło i aktywnie.

 

Dzień Zdrowego Odżywiania

"Śniadanie Daje Moc"

Po raz kolejny uczniowie klas 1-3 naszej szkoły przygotowywali zdrowe posiłki w ramach   dnia Śniadanie Daje Moc, które jest obchodzone 8 listopada. Dzieci wykonywały zdrowe, kolorowe kanapki oraz koktajle owocowe. Po przyrządzeniu śniadania wspólnie z apetytem je  jedliśmy.

W ten sposób propagowaliśmy wśród najmłodszych zdrowe nawyki żywieniowe.

100 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

9 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach odbyła się uroczystość z okazji 100-tnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Najpierw pani dyrektor powitała wszystkich gości oraz uczniów i ich rodziców. Punktualnie o godzinie 11.11 wszyscy odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. W ten sposób przyłączyliśmy się do bicia rekordu, tak jak wszystkie szkoły w całej Polsce.

 

Apel przygotowali uczniowie klasy IV wraz z wychowawczynią p. Justyną First. Przedstawili wizję Polski tamtych czasów oraz najważniejsze wydarzenia z naszej historii – od rozbiorów do odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wypowiedzi prowadzących były przeplatane wierszami recytowanymi przez klasę czwartą oraz pięknymi pieśniami patriotycznymi, które zaśpiewały dla nas uczniowie klas 0-III oraz przedszkolaki. Wykonawcy byli wspaniale przygotowani do występów, mieli białe i czerwone kwiaty we włosach oraz wstążki. Klasa III wykonała piękny pokaz z szarfami w barwach narodowych do muzyki zespołu „Mazowsze”.

 

Tego dnia szkoła była przystrojona pracami plastycznymi wykonanymi przez uczniów, przedstawiającymi bohatera narodowego Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz balonami białymi i czerwonymi, które zostały rozdane uczniom przed powrotem do domu.

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy nauczycieli do projektu Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELI
do projektu „Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz”
Imię i nazwisko nauczyciela ………………………………………………………………………………………………………………..
Wykształcenie……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kwalifikacje …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Staż pracy pedagogicznej …………………………………………………………………………………………………………………..
Rodzaj zajęć w projekcie „Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz” ……..……………………………………………
………..…….. ……………………..
(data) (Podpis pracownika)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i zbieranie danych osobowych w ramach udziału w projekcie „Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz” oraz opublikowanie wizerunku na stronie internetowej.
………………………….
(Podpis pracownika)