"Co w prasie piszczy?" Artykuł o naszym SKO w lokalnej prasie :) Super!!!!!

Cieszymy się, że nasza praca została doceniona i tak wspaniale opisana :) Dziękujemy autorce tego artykułu Pani Patrycji:)

Wizyta duszpasterska ks. bp Andrzeja Siemieniwskiego w Płoskach

20 marca o godzinie 12:00 w kaplicy w Płoskach na modlitwie Anioł Pański mieszkańcy naszej wspólnoty spotkają się z ks. bp Andrzejem Siemieniewskim.

 

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski (ur. 8 sierpnia 1957 we Wrocławiu) - polski duchowny katolicki, teolog, biskup pomocniczy wrocławski, wikariusz generalny archidiecezji wrocławskiej, profesor nauk teologicznych, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji Bibliotek Kościelnych "FIDES". W kurii metropolitalnej wrocławskiej sprawuje także funkcje m.in. egzaminatora prosynodalnego i cenzora. Kierownik Katedry Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Przewodniczący Rady Dortmundzko - Wrocławskiej Fundacji Partnerstwa Międzyparafialnego św. Jadwigi we Wrocławiu. Rekolekcjonista związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym.

Zapraszamy!!!

Rocznica wyzwolenia Wąsosza

To już 69 lat jak Wąsosz i ziemia górowska wróciły do macierzy. Dnia 24 stycznia 2014 roku  w Wąsoszu odbyły się  uroczystości  upamiętniające te wydarzenia. Publiczną Szkołę Podstawową w Płoskach reprezentowała klasa VI wraz z pocztem sztandarowym.

Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta pod  przewodnictwem  ks. Proboszcza Jana Węgielskiego. Wraz z nami uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i wojskowych oraz kompania honorowa garnizonu Głogów i Orkiestra Policyjna z Wrocławia.

Po Mszy odbyła się  część pod obeliskiem w rynku, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze. Odbył się  apel poległych.

Potem braliśmy udział w wręczeniu odznaczeń dla osób, które przeżyły gehennę Syberii i tragedii wojny. Na zakończenie orkiestra policyjna zaprezentowała utwory muzyki rozrywkowej i poważnej.

Kolędowanie w Kamieniu Górowskim

 

 

 

Stało się już tradycją że  zespół instrumentalny  kolęduje po okolicznych kościołach. I w tym roku mimo zmiany składu zespołu  kolędy zabrzmiały w wielu Kamieniu Górowskim. W dniu 26 stycznia 2014 roku  nasi uczniowie  wraz z absolwentami naszej szkoły zaprezentowały  społeczności lokalnej  kolędy podczas niedzielnej Mszy świętej. To już 10 rok jak kolędujemy w kościele filialnym parafii Piskorzyna na zaproszenie miejscowego księdza proboszcza. 

 

 

 

Trud dzieci został doceniony przez osoby z wioski - każde dziecko otrzymało słodki upominek

Niestety czas kolędowania jest bardzo krótki i nie mogliśmy być wszędzie. Kolędowanie wielu osobom grającym sprawiało ogromną  radość i było piękną modlitwą.

Serdecznie dziękujemy.

Kolędowanie w Poznaniu

 

Już po raz piąty  gościliśmy w Katedrze w Poznaniu. W dniu 11 stycznia 2014 roku na zaproszenie J.E. ks arcybiskupa poznańskiego odbyło się nabożeństwo kolędowe "Śladami Trzech Króli". Nabożeństwu przewodniczył ks. bp Damian Bryl. W wykonaniu 1500  flażoletów zabrzmiały m.in.: Anioł pasterzom mówił,  Wśród nocnej ciszy, Gdy śliczna Panna, Jezusa narodzonego 

Po skończonym nabożeństwie każdy z nas dostał słodki upominek

 

 

 

 

Więcej artykułów…

  1. Plan lekcji